Ventilatsioon

Kaasaegne hoone sisaldab endas kindlasti ventilatsioonisüsteemi.
Igat ventilatsioonisüsteemi on otstarbekas ratsionaalselt juhtida. Targas majas tähendab ventilatsiooni ratsionaalne juhimine kliimatingimuste ja ruumi kasutuse jälgimist ning kogutud info põhjal ventilatsiooniseadme režiimide automaatset valikut.
Terviklikku hooneautomaatikasse integreerituna on ventilatsioonisüsteemi kasutegur tunduvalt suurem, kui eraldiseisva üksusena. Aruka maja ventilatsioonisüsteem saab optimaalseimaks toimimiseks infot nii turvasüsteemist kui ka kütte/jahutussüsteemist.