Valgustus

Valgustus on hoonete iseenesestmõistetav ja kasutajale mugav ning märkamatu koostisosa.
Valgustuspaigaldise automatiseerimisega on võimalik süsteemi muuta veelgi kasutajasõbralikumaks nii hoone elanikule kui ka tema rahakotile.
Automatiseeritud valgustussüsteem välistab valgustuse toimimise juhul, kui vastavaid ruume ei kasutata. Lülitusi on võimalik teostada sujuvalt, mis pikendab valgusallikate eluiga ning võimaldab hubase miljöö loomist. Valgustuse intelligentse lülitamisega on reaalne saavutada vähemalt 15% kokkuhoid valgustuspaigaldise energiakuludelt.
Kuna valgustus on osa targast majast, siis on näiteks võimalik öösel rakenduva tulekahjuhäire korral sisse lülitiada kogu hoone valgustus.