Millest alustada?

Automatiseerida midagi selle pärast, et olla "naabrist parem", pole mõtet. Alustama peab lõppkasutaja soovide väljaselgitamisega. Elanikule pole ju tähtis „automaatika” kui selline, vaid hoopis hästi toimiv ja mugav maja. Võib-olla mootoriga liikuvad kardinad, täpne kütte/jahutuse süsteem, puldiga valgustus või kõik need ja palju muudki.

Vähendamaks hooldusspetsialistide koormust ja optimeerida hoone toimimiskulusid on suuremate büroohoonete puhul kindlasti tähtis ka kaughalduse ning jälgimise võimalus näiteks üle interneti,  Just suuremate büroohoonete puhul pole praeguseks tellijate teadlikkus erinevatest võimalustest veel kuigi suur. Tihti pole hilisemat kasutajat maja planeerimise ja ehitamise ajal veel teadagi. Seevastu eramajade omanike ja ehitajate huvi on mõne viimase aasta vältel hüppeliselt kasvanud.

Seega – kui on enam-vähem läbi mõeldud kuidas võiksid erinevad tehnosüsteemid hoones toimida, saab välja pakkuda ka kliendist lähtuva optimaalse lahenduse. Ainult valgustuse, kardinate või kütte eraldiseisvaks automatiseerimiseks on tõenäoliselt mõistlik kasutada selleks otstarbeks ette nähtud süsteeme. Neid on erinevatel tootjatel palju. Ka puldiga valguse või ruloode lülitamiseks pole vaja midagi üliuniversaalset ehitama hakata.

Kui aga hoone peaks toimima tervikuna ja näiteks selle terviku erinevaid tehnilisi parameetreid tahaks kasvõi interneti kaudu jälgida, siis on kindlasti mõistlik juba algusest peale hoonesse planeerida universaalne hooneautomaatikasüsteem. Kuna kogemused näitavad, et süües kasvab isu, peab universaalne automaatikasüsteem olema hõlpsasti teostatav ja veelgi olulisem – lihtsasti laiendatav.  Näiteks algselt planeeritakse majja valgustuse ja kütte automaatika. Suvekuumus tuletab meelde vajaduse lisada hoone tehnosüsteemide hulka ka elektrimootoritega rulood või jahutussüsteem.

Ühe-funktsiooni-automaatika puhul on tihti süsteemi laiendamine välistatud. Mõne süsteemi puhul on küll võimalused olemas, aga seadmete arv on piiratud nii väikeseks, et suurema eramaja puhul ei pruugi süsteemil laiendusteks resurssi jätkuda. Universaalse ja avatud süsteemi puhul pole aga mingi probleem lisada kuitahes palju funktsioone ja seadmeid. Näiteks saab juba olemasoleva küttetermostaadi panna ka jahutust juhtima, vajadusel kasvõi kardinaid päikesest tingitud ülekütmise vältimiseks ette tõmbama.

KNX süsteemi projekteerija ja ehitaja valikul soovitame kontrollida töövõtja pädevust ning litsentsi olemasolu Konnex Organization kodulehel www.knx.org.