Turvalisus

Üldlevinud arusaam hoone turvalisusest piirdub vargavastase valvesignalisatsiooni paigaldamisega.
Lisaks sellele tuleb tõeliselt turvalise hoone puhul arvestada ka järgnevate riskidega:

  • tulekahju
  • veeavarii
  • gaasivarii

Nutikas maja tuvastab ohud, võimaluse korral likvideerib selle allikad ning teavitab omanikku tekkinud olukorrast.