KNX

Hooneautomaatika peamisteks eesmärkideks on energia säästlik kasutamine, mugavus, turvalisus ning paindlikkus.
Euroopas enamlevinuim protokoll terviklikuks hoone tehnosüsteemide juhtimiseks on Konnex (KNX). Aastal 2010 tähistas KNX protokoll oma 20. sünnipäeva.
KNX eeliseks on süsteemi avatus, mis tähendab, et kõik tootjad võivad toota seadmeid KNX süsteemile. Enne seadme tootmisesse lubamist kontrollib sõltumatu KNX organisatsioon seadmed üle ning veendub, et tootmisesse lastav seade ühilduks saja protsendiliselt teiste KNX seadmetega. See annab võimaluse kasutada ühes süsteemis paljude tootjate seadmeid valides neid siis hinna, funktsionaalsuse või disaini järgi. Erinevaid tootjaid on maailmas üle kahesaja.

ACDC omab Konnex Organization poolt väljastatud KNX Partner litsentsi.
Samuti oleme KNX Userclub Estonia asutajaliikmed.